Jubilaris gehuldigd

Jubilaris gehuldigd.
Bram Otten 25 jaar lid.

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van mannenkoor ,,Urker Zangers”op 4 januari 2005, viel de eer te beurt aan Bram Otten om te worden gehuldigd. Bram is namelijk alweer 25 jaar lid van het koor. En dit met zeer groot enthousiasme. Onder luid applaus van de aanwezige leden en hun dames werd hem door voorzitter Hessel van Urk het ‘zilveren eremetaal’ opgespeld. Uit de toelichting van Wil, zijn vrouw, werd wel duidelijk dat de ,,Urker Zangers” een zeer grote plaats in hun gezinsleven inneemt. Op zaterdagavond repeteren de zangers. Ging het gezin Otten op zaterdag wel op stap, dan moesten zij om vijf uur thuis zijn, zodat Bram op tijd op de repetitie kon verschijnen. Bram, je bent hierin een voorbeeld voor velen.

Met ingang van het nieuwe jaar kun je zingen op de dinsdagavond. Waarschijnlijk wordt het allemaal zo wat gemakkelijker om je overige hobby’s te kunnen combineren met je koorlidmaatschap. Van harte proficiat! En ook Wil bedankt voor al je steun aan Bram, maar ook aan het koor. Bij veel optredens van ‘haar’ mannenkoor gaat Wil als trouwe supporter met ons mee. Daarnaast zijn veel foto’s op deze website gemaakt door Wil Otten, waar de websiteredactie altijd zeer dankbaar gebruik van mag maken! Naast het zilver koorspeldje voor Bram, was daarom een bloemetje voor Wil zeer zeker op zijn plaats.