Jaap Koffeman benoemd tot erelid.

Jaap Koffeman benoemd tot erelid van de ,,Urker Zangers”. 
Tijdens gezellige avond ter afsluiting van het seizoen 2003-2004.

Zaterdag 26 juni 2004 was er een barbecue ter afsluiting van het seizoen 2003-2004. Steakhouse Colorado op recreatiepark Hazevreugd te Urk was hiervoor door onze A.C. afgehuurd. Omdat dit steakhouse een heuse ‘westernsfeer’ uitademt, waren onze leden uitgenodigd om uitgedost in western kleding aan de avond deel te nemen. Voor elk was er naast het smaakvolle barbecuemenu ook een scala van andere mogelijkheden om er een oergezellige avond van te maken. Zo was er een diversiteit aan ‘westerse vaardigheden’ te beleven, zoals het schieten met een (water)pistool, boomzagen, galghangen, spijkerslaan enzovoort. Ook vormden zich spontaan combo´s rond de gitaren van Dub Kramer en Kees Post waar het repertoire van de ,,Urker Zangers” in een western stijl werd gezongen, voegde dirigent Jacob Schenk zich daar nog bij met zijn ‘Penny Whistle fluitje’ en nog iets later zagen en hoorden wij koorlid Klaas de Boer zowaar de panfluit bespelen. Natuurlijk werd de wedstrijd Zweden – Nederland ook op de voet gevolgd, waarmee ook nog veel spannende momenten deze avond opluisterden.

Jaap Koffeman benoemd tot erelid van de ,,Urker Zangers”.
Een echte gezellige avond dus. Een mooi moment voor de ,,Urker Zangers” om deze avond hun ‘oude en vertrouwde’ voorzitter Jaap Koffeman en zijn vrouw Marja eens goed in het zonnetje te zetten. Koffeman, lid vanaf de beginperiode van ons mannenkoor, had aan het bestuur te kennen gegeven dat hij aan het eind van dit seizoen, en na het inmiddels afgesloten 35 jarig jubileum van het koor, niet meer beschikbaar was voor een bestuursfunctie. En wat voor een periode, Jaap Koffeman is maar liefst 25 jaar voorzitter geweest! De leden en het bestuur waren dan ook unaniem van mening dat Koffeman, gezien zijn bijzondere staat van dienst, niet met slechts een bosje bloemen bedankt kon worden. 

De nieuwe voorzitter van de ,,Urker Zangers”, Hessel van Urk, vond dan ook dat de voorzittershamer, die Jaap dus al die tijd gehanteerd heeft, door hem meegenomen mocht worden als aandenken. Naast een plaquette met opschrift, kreeg het echtpaar Koffeman ook door het koor nog eens een reischeque aangeboden. Maar de grootste verrassing, zoals Jaap in zijn dankwoord liet weten, was toch wel zijn benoeming tot erelid van zijn en ons mannenkoor, wegens zijn bijzondere verdienste als voorzitter al die jaren. Jaap Koffeman had hierop niet durven hopen, zeker niet omdat hij pas het 2de erelid is die het koor kent. Eerder werd deze eer gegund aan (wijlen) koorlid Joh. Gerssen. Jaap was zichtbaar door dit alles geraakt, en sloot zich ten slotte van ganser harte aan bij de wens van voorzitter Hessel van Urk, om nog vele jaren de gelederen van de ,,Urker Zangers” te kunnen en te mogen blijven versterken.