Nieuw jaar, nieuw bestuur, nieuwe begeleider.

Een nieuw jaar brengt nieuwe zaken.
Nieuwe bestuursleden, en een nieuwe begeleider.

Het jaar 2004 is weer begonnen. Een nieuw jaar geeft zo ook weer het nodige te doen, ook voor ons mannenkoor de ,,Urker Zangers”. Dit jaar moeten er bijvoorbeeld opvolgers komen voor onze 1e en 2e voorzitter; Jaap Koffeman en Albert Metz. Twee mannen die op bestuurlijk niveau veel voor onze vereniging betekend hebben, maar nu te kennen hebben gegeven, na al die jaren een bestuursfunctie vervuld te hebben, het stokje te willen overdragen. We zullen de ervaring van deze heren in ons bestuur zeker gaan missen. Maar ze blijven natuurlijk lid van ons koor, en zullen zo hun positieve inbreng kunnen blijven uitoefenen. 

Optreden in Doorn.
Donderdag 15 januari waren wij te gast in het verpleeghuis “Het Zonnehuis” in Doorn, om voor de bewoners en hun verzorgers en begeleiders een optreden te verzorgen. Het programma van deze avond is geheel door ons ingevuld middels zang, samenzang en een orgel-/pianosolo. Het werd een mooie avond, en het bracht vele dankbare reacties teweeg. Wat was het weer goed om hier te zijn. Dergelijke optredens worden door ons dan ook gratis verzorgd. Om de kosten binnen de perken te houden doen wij een beroep op onze leden om zelf voor vervoer zorg te dragen, en dit is tot nu toe nog nooit een probleem geweest. Dit geeft wel dat de zangers graag aan dergelijke optredens meewerken. De jonge pianist Hannes Minnaar, tijdens ons kerstconcert te Wolvega ook al onze uitstekende begeleider, heeft ons ook in Doorn weer prima begeleid. Deze muzikale samenwerking tussen pianist Hannes Minnaar, dirigent Jacob Schenk en mannenkoor ,,Urker Zangers” zal zeker nog veel goeds in het verschiet hebben.