Jaap Koffeman en Albert Metz blijven in bestuur

Jaap Koffeman en Albert Metz blijven nog extra jaar in het bestuur.
Programma maart: Concert in Arnhem en cd-opname in Hasselt.

Op de jaarvergadering van 6 maart jl. is middels een statutenwijziging de bestuursperiode van de aftredende bestuursleden Jaap Koffeman en Albert Metz, bij unanieme stemming door de leden met een jaar verlengd. Omdat het dit jaar ons 35 jarige jubileum is, met veel activiteiten op het programma, leek het ons als bestuur en leden niet verstandig om in dit drukke jaar het roer van de vereniging over te geven aan een kersverse voorzitter. Dat dit volgend jaar wel gaat gebeuren is natuurlijk logisch, maar dan kan de nieuwe voorzitter eerst eens even rustig wennen voordat hij “aan de bak moet”. Maar om het roer over te nemen in een jubileumjaar? Ga daar maar eens aan staan! Vandaar dat we blij zijn met de toezegging van Jaap en Albert om nog een jaar aan te willen blijven.

Zaterdagavond 22 maart 2003 verzorgen wij een avondvullend concert in de Eusebiuskerk te Arnhem. Op zaterdag 29 maart nemen wij een nieuwe cd op in de Stephanuskerk van Hasselt. De organisatie van het concert op 22 maart te Arnhem heeft kosten nog moeite gespaard om ons concert onder de aandacht van het Arnhemse en het regionale publiek te brengen; zo zijn er overal posters en billboards te zien, zijn er flyers uitgedeeld, en zijn er diverse redactionele stukken in de krant, naast de nodige advertenties verschenen. De verwachtingen van de organisatie en het publiek naar de ,,Urker Zangers” zijn dan ook hoog gespannen. En terecht. Wij zien er naar uit.

Zaterdag 29 maart is het al vroeg dag voor de Zangers want om 8.30 uur staan de microfoons van STH in de Stephanuskerk te Hasselt al klaar om (voor hen met ons een tweede cd) met ons op te nemen. Wij houden u op de hoogte.