Jaap Koffeman en Albert Metz blijven in bestuur

Jaap Koffeman en Albert Metz blijven nog extra jaar in het bestuur.
Programma maart: Concert in Arnhem en cd-opname in Hasselt.

Op de jaarvergadering van 6 maart jl. is middels een statutenwijziging de bestuursperiode van de aftredende bestuursleden Jaap Koffeman en Albert Metz, bij unanieme stemming door de leden met een jaar verlengd. Omdat het dit jaar ons 35 jarige jubileum is, met veel activiteiten op het programma, leek het ons als bestuur en leden niet verstandig om in dit drukke jaar het roer van de vereniging over te geven aan een kersverse voorzitter. Dat dit volgend jaar wel gaat gebeuren is natuurlijk logisch, maar dan kan de nieuwe voorzitter eerst eens even rustig wennen voordat hij “aan de bak moet”. Maar om het roer over te nemen in een jubileumjaar? Ga da