Mannenkoor Urker Zangers in kerstsferen

Kerstconcerten met mannenkoor ,,Urker Zangers”. 
Gevaarlijke verre reis en een concert ‘veilig’ dichtbij huis.

December is een drukke maand voor mannenkoor ,,Urker Zangers”. Op het moment van schrijven zijn al twee van de drie kerst- en adventsconcerten gepasseerd. Zo snel gaat dus de tijd. We mogen gerust stellen dat de concerten prima verlopen, ook wat betreft de publieke belangstelling. In Emmeloord (Hoeksteen) was de belangstelling al boven verwachting maar de opkomst in Stiens (6km onder Leeuwarden) was ronduit overweldigend. De kerk was tot op de laatste plaats bezet. Ook de zaal naast de kerk, welke aan de kerkzaal gekoppeld kon worden door een schuifwand, ging vol en toen er daarna stoelen in de entree gezet werden nam ook hier het publiek plaats. Er werd in Stiens een prima concert neergezet met als absolute toppers het ‘Benedictus’ van Gounod en het ‘Hallelujah-koor’ van Händel. Dit werd door het grote publiek beloond met een staande ovatie. Onze grieperige dirigent Jacob Schenk knapte hier zichtbaar van op. Vanaf deze zijde willen wij ook een compliment uitdelen aan onze zangers die op deze mistige avond toch maar de reis naar Stiens met de eigen auto ondernomen hadden. En er was echt wel tegenop te zien met die dikke mist die over noordelijk Nederland hing. We zagen onderweg menigmaal de blauwe zwaailichten, wat dus betekent dat er waarschijnlijk ongelukken waren gebeurd als gevolg van deze druilerige mist. Maar er waren deze avond maar weinig Urker zangers absent, men heeft zich dus niet laten weerhouden door de barre weersomstandigheden.

Nog 1 “thuisconcert” in 2002.
Mocht u als lezer ook nog een bij een Kerstconcert van de ,,Urker Zangers” aanwezig willen zijn, dan heeft u dit jaar nog een kans. Dinsdagavond 24 december a.s. geven wij samen met het Gemengd Christelijk Gereformeerd Kerkkoor “Cantate Deo” ons laatste concert voor dit jaar. Het concert vangt aan om 20.00 uur en de toegang is vrij. Het concert vindt plaats in de Christelijk Gereformeerde Kerk “De Schuilplaats” aan de Akkers te Urk. Onze vaste begeleider Jaap Joh. Kramer is ook weer van de partij. Beide koren staan onder leiding van onze dirigent Jacob Schenk. Als afsluiting zingen beide koren samen met de gemeente het ‘Ere zij God’. Deze avond staan ook het ‘Benedictus’ en het ‘Hallelujah-koor’ op het programma, dus dit belooft ook weer een mooie avond te worden. En de ,,Urker Zangers” willen op Urk altijd extra hun beste beentje voor zetten.

Als redactie wensen wij tot slot onze lezers gezegende kerstdagen toe en een voorspoedig 2003.