Hemelvaartsdag en Visserijdagen op Urk

Traditioneel Urker korenconcert op Hemelvaartsdag goed bezocht.
Concert in de Afslag. Visserijdagen op Urk.

Mannenkoor ,,Urker Zangers” was weer present in de Urker visafslag, waarbij het ons is duidelijk geworden dat de populariteit van het jaarlijkse concert van de Urker koren op Hemelvaartsdag, door de afgelasting van verleden jaar i.v.m. de toen heersende MKZ, er niet minder op is geworden. Ook de vernieuwde aanpak van het organiserende comité lijkt succesvol. Er is gekozen om minder koren op deze avond te laten optreden, waardoor voor de optredende koren meer gelegenheid is om zich te presenteren. Vanuit heel Nederland was er weer massaal publiek opgekomen, en er was onder de aanwezigen zelfs een groep Amerikaanse toeristen, die genoten zichtbaar met volle teugen.

Het optreden van de ,,Urker Zangers” begon direct al stevig met het ‘Hallelujah-koor’ van Händel. 

De zangers zongen dit nummer met de juiste gedrevenheid die nu eenmaal bij dit stuk hoort. Het publiek was zichtbaar verrast door zoveel geestdrift en passie, en beloonde de zangers na het laatste ‘Hallelujah’ met een daverend applaus. De ,,Urker Zangers” beloonden op hun beurt het publiek voor zoveel waardering in de rest van hun uitvoering. Na het concert mocht menig zanger een compliment in ontvangst nemen vanuit het publiek. Ook was er veel lof voor onze dirigent Jacob Schenk, die ook de einddirectie van de gezamenlijke koren deze avond voor z’n rekening nam. Het publiek wist zijn vakmanschap en muzikaliteit te waarderen.

Zaterdag 11 mei: Slot van de Visserijdagen op Urk.
Ter gelegenheid de Visserijdagen was er zaterdag 11 mei een braderie in het oude centrum van Urk georganiseerd. Op deze braderie was ook een kraam aanwezig van ons cd-verkopers, in samenwerking met onze Activiteiten Commissie. Er werden cd’s en loten verkocht. De ,,Urker Zangers” geven voor de zomervakantie nog een concert op 8 juni 2002 te Oldeholtpale. Meer informatie over dit concert kunt u vinden in onze kooragenda.