Nieuw bestuur en voorbereidingen optredens

Ledenvergadering en bestuursverkiezing 2002.
Voorbereidingen optredens op Urk en in Oldeholtpade.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering zijn door de leden nieuwe bestuursleden gekozen. Bram Korf en Willem van Eerde werden verkozen. Het bestuur heeft onderling de taken verdeeld, en zo werd Bram als 2e secretaris en Willem tot nieuwe penningmeester benoemd. Zo is ons bestuur weer helemaal op volle sterkte.

Er werd afscheid genomen van bestuurslid Maarten Dirk Kapitein. Maarten Dirk heeft de afgelopen 2 periodes nauwlettend op onze penningen gepast, en werd door de leden bedankt voor alles wat hij in de afgelopen 8 jaar voor ons koor betekend heeft. Als website redactie vermelden wij graag dat hij een van de grote voorstanders was voor het opstarten van onze/deze website.

Ook mochten we de laatste weken weer enkele oude en nieuwe leden verwelkomen. Zo groeit ons ledental gestaag. De leden bezoeken overigens ook trouw de repetities zodat het een drukke en gezellige boel is op de zaterdagsavonden in Zalencentrum Irene.

Mannenkoor ,,Urker Zangers” in Oldeholtpade.
De voorverkoop voor ons concert in Oldeholtpade (onder de rook van Wolvega) op 8 juni aanstaande loopt goed. Als u bij dit concert aanwezig wilt zijn dan is het raadzaam om nu alvast maar te reserveren, er zijn slechts 200 zitplaatsen beschikbaar die avond! Dus aarzel niet. Informatie over deze avond kunt u vinden in onze kooragenda.

,,Urker Zangers” bij ‘Zang op Hemelvaartsdag’ op Urk.
Voor het concert van de Urker koren op Hemelvaartsdag is ook veel belangstelling, zodat kaarten reserveren voor dit evenement geen overbodige luxe is. De regie van de slotzang met de gezamenlijke koren is deze avond in handen van onze dirigent Jacob Schenk. Schenk heeft zijn eigen ,,Urker Zangers” voorbereid om op deze avond het ‘Hallelujah-koor’ van Händel uit te voeren, en dit mag u eigenlijk niet missen. Locatie is de Urker Visafslag (aan de Westwal), en deze is open vanaf 18.00 uur en het concert begint om 19.00 uur.

Mannenkoor ,,Urker Zangers” ontmoet en begroet u graag op (een van) beide concerten.