Nieuwsbrief september 2001

Presentatieconcert in de Urker Bethelkerk.
Van de nieuwe cd “Als ik Hem maar kenne . . .”

Op vrijdag 28 september 2001 stond de presentatie van de nieuwe cd van mannenkoor ,,Urker Zangers” op het programma. De titel is“Als ik Hem maar kenne . . .” De Bethelkerk was goed gevuld, waaronder de genodigden; burgemeester Schutte namens de Gemeente Urk, onze oud dirigent Roelof Elsinga met zijn echtgenoot en diverse andere relaties van ons koor en ook een aantal delegaties van bevriende en plaatselijke koorverenigingen. Enkele van deze koren willen wij toch hier vermelden; “Het Nieuwe Dieper Visserskoor”, Gereformeerd Mannenkoor “IJsselmond” uit Hasselt, het Christelijk Mannenkoor Emmeloord en de Urker koren “Hallelujah”, “Crescendo”, “Immanuël”, Het Urker Mannenensemble en “Soli Deo Gloria”.

Mede door deze muzikale entourage waren de zangers extra gemotiveerd. Het concert begon met het ‘Gebed des Heeren’ waarmee de toon werd gezet voor een onvergetelijke avond. Na het concert was er voor de genodigden en de leden gelegenheid om elkaar onder het genoot van een kop koffie in Zalencentrum Irene te ontmoeten. Hier werd goed gebruik van gemaakt en er hing daar een uiterst gezellige sfeer. Zo even bijpraten na een concert is zeker voor herhaling vatbaar, zo is wel gebleken. Voor Roelof Elsinga was het de eerste keer na zijn afscheid als dirigent van de ,,Urker Zangers” dat hij ons koor onder leiding van zijn opvolger Jacob Schenk hoorde optreden. En het heeft ons goed gedaan dat hij na het concert zijn opvolger spontaan complimenteerde met hetgeen die avond ten gehore was gebracht. De vriendschappelijke banden tussen het echtpaar Elsinga en de ,,Urker Zangers” zijn na het vertrek van Roelof als onze dirigent blijven bestaan.

Op 15 september was de cd voor de koorleden al verkrijgbaar en in de week erna verscheen hij ook in de winkels. Op het moment van schrijven (zaterdag 29 september) zijn er al ruim 800 de deur uit. Dat is voor een cd met het geestelijke lied erg veel in zo’n korte tijd. Van cd’s met dit repertoire wordt meestal een oplage van 1000 stuks geperst. Er wordt al gedacht om een tweede persing te laten maken. We mogen voorzichtig concluderen dat de eerste cd onder leiding van dirigent Jacob Schenk een succes is geworden. We zijn daar als koor blij en dankbaar mee. Wij danken iedereen hartelijk die tot nu toe de cd gekocht heeft, en ook hen die ons presentatieconcert bezocht hebben. We hopen dat de mooie boodschap van het Evangelie van onze Heer en Zaligmaker, die wij op deze cd door hebben willen geven, bij de beluistering ervan door mag klinken.