Nieuwsbrief september 2001

Presentatieconcert in de Urker Bethelkerk.
Van de nieuwe cd “Als ik Hem maar kenne . . .”

Op vrijdag 28 september 2001 stond de presentatie van de nieuwe cd van mannenkoor ,,Urker Zangers” op het programma. De titel is“Als ik Hem maar kenne . . .” De Bethelkerk was goed gevuld, waaronder de genodigden; burgemeester Schutte namens de Gemeente Urk, onze oud dirigent Roelof Elsinga met zijn echtgenoot en diverse andere relaties van ons koor en ook een aantal delegaties van bevriende en plaatselijke koorverenigingen. Enkele van deze koren willen wij toch hier vermelden; “Het Nieuwe Dieper Visserskoor”, Gereformeerd Mannenkoor “IJsselmond” uit Hasselt, het Christelijk Mannenkoor Emmeloord en de Urker koren “Hallelujah”, “Crescendo”, “Immanuël”, Het Urker Mannenensemble en “Soli Deo Gloria”.

Mede door deze muzikale entourage waren de zangers extra gemotiveerd. Het concert begon met het ‘Gebed des Heeren’ waarmee de toon werd gezet voor een onvergetelijke avond. Na het concert was er voor de genodigden en de leden gelegenheid om elkaar onder het genoot van een