Zingt des Konings lof

Categorie:

Een cd met psalmen en gezangen

De titel van deze cd van mannenkoor ,,Urker Zangers” onder leiding van Jacob Schenk is “Zingt des Konings lof!” geworden. Deze titel is ontleend aan de regel uit het 3de vers (2de couplet op de cd) van Psalm 47. Speciaal voor deze cd heeft Schenk een bewerking van deze psalm geschreven. De opname is gemaakt door STH Records in 2003, het jaar dat het mannenkoor het 35 jarig jubileum viert. De opnamelocatie is de Hervormde Stephanuskerk van Hasselt. Het befaamde Rudolph Knol-orgel wordt bespeeld door Jaap Joh. Kramer. Op de piano een oude bekende van het koor, Klaas Jan Mulder, als begeleider al sinds de oprichting in 1968 bij ons koor betrokken. Joke op ‘t Land speelt viool. Jacob Schenk schreef weer de meeste arrangementen voor de muzikale begeleiding. Een cd met alleen psalmen en gezangen wijkt een beetje af van het “gewone” en meer gevarieerde repertoire van de ,,Urker Zangers”. Aanleiding tot het maken van deze cd was het verzoek of wij een cd wilden uitbrengen met uitsluitend uit psalmen en koralen. Urkers groeien op in geloof, in kerkgang met kerkzang. Aan het verzoek hebben we daarom graag voldaan en gehoor gegeven. Wij hopen dat deze cd aan deze beleving een waardevolle bijdrage is.

Solo: Frits van der Sloot (nr. 2) Jan Bode (nr. 17) en op Penny Whistle: Jacob Schenk (nr. 6)

Programma: (van de onderstreepte nummers kunt u een fragment beluisteren)
1. Psalm 47; Juicht, o volken, juicht (J. Schenk)
2. Een weet alles van ons leven (F. Bode)
3. Kom sta op (J. Penders)
4. Psalm 141 (R. Elsinga)
5. Psalm 149 (K. Bons)
6. Instrumentaal intermezzo: Maak mij rein (J. Schenk)
7. Benedictus (Ch. Gounod)
8. Loof de Koning (R. Elsinga)
9. Psalm 1 (K. Bons)
10. Beveel gerust Uw wegen (R. Elsinga)
11. Psalm 116 (K.J. Mulder)
12. Neem mijn leven (J. Schenk)
13. Psalm 119; Och schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest (K.J. Mulder)
14. Instrumentaal intermezzo: God roept ons (J. Schenk)
15. Psalm 85 (K. Bons)
16. U zij genade (J. Mulder)
17. Blijf bij mij Heer (K.J. Mulder)