Jaarlijkse ledenvergadering 2015

Dinsdag 14 april was het voor de Urker Zangers weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Na een korte repetitie kwamen de leden bijeen om het “reilen en zeilen” binnen onze vereniging te bespreken. Voorzitter Gerard Roskam blikte terug naar het afgelopen jaar en keek met ons vooruit naar het komende verenigingsjaar. Bij de terugblik gingen onze gedachten als eerste uit naar ons plotseling ontvallen koorlid Henk de Vries. Gelukkig mochten we ook weer stilstaan bij mooie hoogtepunten en geweldige optredens die we het afgelopen seizoen weer mochten beleven. Het jaarverslag van de beide secretarissen zag er weer piekfijn en verzorgd uit. De penningmeester had de financiele zaken weer strak op orde en de kas was op de cent nauwkeurig in orde bevonden.

Volgens de statuten diende er ook weer een bestuursverkiezing gehouden te worden. We zijn dankbaar dat onze “zittende” voorzitter Gerard Roskam (rechts op de foto) bereid is zijn bestuursfunctie voor een nieuwe periode van 3 jaar te willen verlengen. Daarnaast mochten we oud-bestuurslid Simon Louwerse opnieuw verwelkomen binnen het bestuur. Aftredend bestuurslid Frans Brouwer (links op de foto) werd bedankt voor het vervullen van 2 aaneengesloten periodes als secretaris van ons koor.

Muzikaal gezien gaat het koor zich voorbereiden voor het maken van opnames van zang en muziek rondom Pasen, onze dirigent heeft plannen om deze uitgave met een mooi repertoire te gaan vullen rondom het lijden, sterven en opstanding van onze Verlosser.

Ook heeft de activiteitencommissie niet stil gezeten en heeft men de leden enthousiast gemaakt voor een aanstaande koorreis naar omgeving Wales. Om deze plannen verder te onderstrepen werd er meteen maar een leuke en smakelijke verloting “tegenaangegooid”, waarmee de reiskas weer goed gevuld werd.

Last but not least mocht koorlid Tjeerd Slagter een koorspeld in ontvangst nemen voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Tjeerd, van harte gefeliciteerd! Waarna we onder het genot van een hap en een drankje nog gezellig hebben nagetafeld.