Zang op Hemelvaartsdag 2014

De sinds 1968 traditionele Zang op Hemelvaart op Urk werd dit jaar voor het eerst op een nieuwe locatie gehouden. De organisatie van het evenement zag zich door toenemende kosten en afnemende belangstelling genoodzaakt de optredens dit jaar te verplaatsen naar MFC De Vlechttuinen. Op deze 45ste editie kwamen ruim 2.000 bezoekers mensen af. Zij genoten van optredens van de bekende koren zoals het Urker mannenkoor Hallelujah, het Urker Visserskoor Crescendo, mannenkoor Soli Deo Gloria en de gemengde koren Immanuel en Excelsior. Traditiegetrouw opende het kinderkoor Klein Maar Dapper deze avond en was de Christelijke brassband Valerius aanwezig om diverse samen- en koorzangen te begeleiden. De muzikale vrienden Jaap Kramer en onze ‘eigen’ Jacob Schenk begeleidden de koren op orgel en piano.

Bij de bijdrage van de ,,Urker Zangers” lag de nadruk op ons Joodse blok muziek, zoals we dat de laatste maanden zo graag ten gehore brengen. Maar eerst zongen we het prachtige lied ‘Straf mij in Uw gramschap niet’, met de prachtige strofe, zo passend op Hemelvaartsdag: ‘Vader U zij eeuwig lof, hier op aard’ en boven’, met Jaap Kramer als begeleider achter de vleugel. Daarna stapte Lub Weerstand zelfverzekerd naar voren om op zijn geheel eigen wijze de solo te vertolken bij het lied ‘Yerushalayim Shel Zahav’, Jeruzalem stad van goud, toch ook een verwijzing naar het Hemelse Jeruzalem, onze hoop en zekerheid voor de (eeuwige) toekomst. En toch niet in de laatste plaats omdat Hemelvaartsdag een feestdag is werd het feestlied ‘Hava nagila hava, venis’mecha’ vreugdevol gebracht, waar het publiek spontaan begon mee te klappen, om de tekst van het lied nog eens extra kracht bij te zetten: ‘Laat ons gelukkig en vrolijk zijn’. En wij prijzen ons gelukkig met een fantastische brassband op Urk, Valerius begeleidde ons bij de plechtige muziek van ‘The Exodus Song’, waarmee de sfeer van het stuk extra onderstreept werd, uiteraard met de ferme zang van ons mannenkoor, waarmee we weer terug mogen kijken op een geheel eigen en fijne bijdrage aan het traditionele Urker korenconcert op Hemelvaartsdag.

(foto met dank aan Lucas Kramer, Urk)