Zingend naar de zondag met Urker zang in Staphorst

Prachtige adventsavond “Zingen naar de zondag” in Staphorst
Urk zingt in Staphorst 2012, met mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk

Dwars door weer en wind van Urk op weg naar Staphorst, voor een mooi initiatief: “zingend naar de zondag”, dat alweer 12½ jaar actief is in Staphorst en in het jubileumjaar voornamelijk medewerking van Urker koren heeft gevraagd. Veel belangstelling, stoelen erbij, fijn voor de organisatoren, ik denk aan meneer Massier en zijn vrouw en aan Frouck Alice Weijs. Wij mogen de avond openen met het zingen van Psalm 89. Fijn dat onze zangvrienden van ver, Wouter en Klaas, ook bij de tenoren zijn aangeschoven. Het programma wordt vervolgd met samenzang van Psalm 98 en ‘Daar is uit ’s werelds duist’re wolken’. Met een mooi voorspel van Minne Veldman aan het orgel, en als daar dan nog Ronald Ymker op de piano bij komt … Na de opening en het gebed door Frouck Alice Weijs, zingen wij samen ‘Jezus, mijn Heiland, groot is uwe Liefde’, volgens mij spelen de organist en pianist vaker samen, een mooie gedragen samenzang.

Dan het eerste blok van de ,,Urker Zangers”, die voorwaar wel even moeten wennen met het orgel zo dicht op het koor. We zingen: ‘Op U, mijn Heiland blijf ik hopen’, ‘In den beginne was het Woord’, ‘Walk in the Light’ en ‘Mijn herder is de Here God’. Mooi dat alle liederen deze avond mee te lezen zijn op de beamer, waar nodig met de vertaling. Het lied op ‘U mijn Heiland blijf ik hopen’ wordt mooi ingetogen gezongen. Wat een bijzondere tekst. Het is vanavond een echte “Urker avond” als de aan Urk verbonden ds. Van Houdt de meditatie deze avond mag verzorgen met als thema: “En ten laatste zond Hij ons Zijn Zoon”. Als inleiding op de meditatie zingen wij allen ‘Nu zijt wellekome’, waarna Ds. Van Houdt stil staat bij wie er eigenlijk op de komst van de Heer zit te wachten, toen en nu? Gods liefde werd en wordt afgewezen, maar de teleurstelling wordt een machtige Verlossing, Hij komt om te redden. Als antwoord op de meditatie zingen we met elkaar ‘Heerlijk klonk het lied der eng’len’.

Nu mogen wij het tweede blok ten gehore brengen: Psalm 25, ’Zij vreugde mijn deel is’, ‘Zing van zijn trouw’ en ‘Benedictus’, wat betekent: gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Advent dus. Onze dirigent heeft ons aan een touwtje, je voelt de spanning bij de uitvoering van het laatste lied, wat een machtig crescendo: Hosanna in Excelsis! Na de samenzang ‘Dit is de nacht’ en ‘Maak plaats doe alle deuren open’, gaat ds. Van Houdt ons voor in dankgebed. Daarna zingen wij als mannenkoor nog ‘Onze Vader’. Onze presentatrice Frouck Alice bedankt alle medewerkers, maar bovenal God, voor deze mooie avond. Als slotlied zingen wij staande gezamenlijk ‘Heerlijk klonk het lied der Eng’len’. Complimenten aan de dominee, onze dirigent en de begeleiders en organisatoren. Het was een prachtige adventszangavond.

Maak plaats! Doe alle deuren open, houd voor de Heer uw hart niet dicht.
Als onze weerstand is gebroken, dan ziet zijn rijk het levenslicht.
Geen huis, geen herberg blijft gesloten, de aarde is voor hem te klein;
Dit kind zal poorten openstoten, God zal op aarde Koning zijn!

Joost K. S. Eijkelenboom