Eindejaarsconcert Urker Zangers & Sharon Kips!

Eindejaarsconcert 2011: mannenkoor ,,Urker Zangers” & zangeres Sharon Kips. 
Voor een uitverkocht Theater ’t Voorhuys, Emmeloord.

Op dinsdagavond 27 december 2011 gaf mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk weer een sfeervol eindejaarsconcert in een uitverkocht theater ‘t Voorhuys te Emmeloord. Dit jaar was de bekende zangeres Sharon Kips onze speciale gast! De begeleiding werd verzorgd door onze ‘eigen’ klavierartiest Rienk Bakker en de Letse violiste Sandra Strausa!

@ Lees de recensie De Noordoostpolder: Eindejaarsconcert Urker Zangers muzikaal hoogtepunt
@ Naluisteren bij Omroep (Radio) Flevoland: De aankondiging en nakijken een bericht in de nieuws uitzending
@ Naluisteren, het hele Eindejaarsconcert via Ziekenomroep OZO (mono kwaliteit)
@ Omroep Flevoland maakte opnamen voor het programma ‘Binnen de dijken’, op 2 januari 2012 uitgezonden:

Na de intro door de ,,Urker Zangers” met het lied ‘Eeuwen geleden’ van Jef Penders wordt het openings- en welkomstwoord gesproken door onze eigen presentator en solist Frits van der Sloot, die het koor en de meewerkende artiesten op een voortreffelijke wijze voor het voetlicht brengt. Hij schenkt hierbij speciale aandacht aan de aanwezigheid in het publiek van enkele niet werkende leden en geeft aan dat van de 51 werkende leden er nu toch 50 op het podium staan. Een speciaal welkom ook voor onze oud-dirigent Roelof Elsinga en echtgenote, de luisteraars van de ziekenomroep OZO en verdere genodigden. Frits spreekt in 3 punten (mannenkoor, zangeres en muzikanten) de gedachte uit dat het een avond moet worden met heel veel muzikaal plezier.

Nadat zij aan het publiek is voorgesteld, zingt Sharon Kips twee liederen; haar nieuwste aanwinst ‘Hier niet ver vandaan’ en het bekende ‘Leun op mij’. In de aankondiging van de Letse violiste Sandra Strausa, wordt gesproken over wederkerige verliefdheid tussen koor en violiste, dat door Sandra beslist niet wordt tegengesproken, maar zelfs met een “Oh ja” door haar bevestigd. Het geeft aan waarom Sandra speciaal voor dit concert is uitgenodigd. Haar eerste optreden is een werk van Johan Sebastiaan Bach, Air in D, waarmee ze al direct laat horen welke muzikale kwaliteiten zij in huis heeft, wat wij natuurlijk al wisten, maar waar we het publiek graag op trakteren. Geweldig mooi. Sharon Kips zingt daarna een bekend en zeer geliefd lied ‘Als het leven soms pijn doet’. De uitvoering van dit nummer bevestigt onze keus voor deze zangeres voor deze bijzondere avond. We hebben daarmee de spijker op zijn kop geslagen. Grote klasse!

Om wat in de kerstsferen te blijven, (27 december wordt dan gemakshalve wel eens derde kerstdag genoemd) zingen de ,,Urker Zangers” een drietal kerstliederen; ‘Christ was born in Bethlehem’, een prachtige bewerking van de Engelse dirigent sir Alwyn Humphreys van ‘Mary’s Boy Child’ en, met fijne solistische medewerking van onze eigen 2e tenor en presentator Frits van der Sloot, het mooie lied ‘Still, still, still’.

Frits van der Sloot, presentator en solist

Voor de pauze kunnen we nog genieten van een pianosolo van onze vaste begeleider en 2e dirigent Rienk Bakker, die op een uitmuntende wijze ‘Impromptu in As’ van Franz Schubert speelt, waarna Sharon ‘God’s alive and well’ voor haar rekening neemt. De ,,Urker Zangers” besluiten het programmadeel voor de pauze samen met Sharon Kips met de liederen ‘Christmastide’ en het prachtige ‘Mary, did you know’, een tweetal bewerkingen van Jacob Schenk, speciaal voor deze avond geschreven. Na de pauze openen de ,,Urker Zangers” met een aantal bekende en geliefde koorwerken die op het lijf van ons koor geschreven zijn; het prachtige ‘Be still, my soul’ wordt gevold door ‘Gnädig und Barmherzig’ met solistische ondersteuning van het trio Frits, Jonathan en Pieter en het geweldige lied ‘Près du fleuve étranger’ (Charles Gounod). Gezien het applaus na ieder nummer vallen deze werken bij het enthousiaste publiek zeker wel in de smaak.

Onder pianobegeleiding van onze veelzijdige dirigent Jacob Schenk speelt Sandra Strausa daarna een prachtige vioolsolo, de ‘Meditation’ uit de opera ‘Thaïs’ van J. Massenet. Het is weer de beurt aan Sharon Kips, deze keer (zeer bekwaam) op de piano begeleid door haar eigen echtgenoot Gilbert Thera zingt zij ‘Lovin’ you’ en ‘You believed in me’, waarmee zij opnieuw laat zien en horen dat zij over fantastische zangkwaliteiten beschikt. De vaste pianist van Sharon, Jan Willem van Delft, is wegens ziekte helaas niet aanwezig, maar de vervangers doen vast niet voor hem onder. De geprogrammeerde pianosolo van Jan Willem van Delft wordt op voortreffelijke wijze door Jacob Schenk ingevuld met ‘Nocturne’ van Chopin. Hierna geeft het programma het volgende optreden van de ,,Urker Zangers” aan, maar de presentator beslist dat er eerst maar eens even een andere dirigent voor het koor moet staan en roept Willem Hendrik Kramer uit het koor naar voren. Frits vertelt dat er een koorlid is die, na een zware operatie van niet lang geleden en ondanks dat hij vandaag jarig is, toch op het podium staat; daar moet voor gezongen worden! Begeleid door Rienk en Jacob gezamenlijk achter piano en uit volle borst meegezongen door koor en publiek, wordt onder de bezielende leiding van Willem Hendrik het lied ‘Lang zal hij leven’ gezongen voor Urker Zanger Jan Kramer.

Bij de sluiting worden door Frits de dirigent, de begeleiders en solisten nogmaals in het zonnetje gezet en bedankt met een prachtig boeket en ook bestuurslid Jaap Eimers, als organisator van deze avond, krijgt een bloemetje overhandigd. De bloemen zijn aangeboden door het bloemencentrum ‘t Karrewiel, waarvoor dank! Ook de medesponsoren Klif 18 en Het Kleine Klif worden bedankt voor hun bijdrage. Tot slot van de avond wordt door het koor, samen met Sharon Kips en met medewerking van alle solisten, het prachtige ‘The Lord’s Prayer’ in een bewerking van Klaas Jan Mulder gezongen. Vanwege de staande ovatie en de reacties uit het publiek, “moeten” we dit stuk nog een keer herhalen als toegift! We kunnen terugzien op een zeer geslaagde muzikale avond, alles onder de bezielende leiding van onze dirigent met zijn vele talenten; Jacob Schenk! Het publiek verwacht ook aan het einde van 2012 opnieuw een Eindejaarsconcert van ons koor op het podium in Emmeloord, waar we alweer zo fantastisch zijn ontvangen en we ons zeer welkom voelen. Dat verzoek is niet aan dovemans oren besteed . . .

Jean de Heus. 
Met dank voor de foto’s van Wil Otten en Hannie van Dijken. 

Het eerste optreden in 2012 is in Heerhugowaard.