Kerstviering op Urk

Kerstviering op Urk.

Van en voor de bewoners van woon- en zorgcentrum Het Dok. Maandagmiddag 20 december vierden leden van mannenkoor ,,Urker Zangers” ook dit jaar weer de kerstviering mee van en voor de bewoners van woon- en zorgcentrum Het Dok aan De Vlechttuinen te Urk. Na een woord van welkom en samenzang begon het koor met het Adventsgezang ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’, waarna volgden ‘Eeuwen geleden’ en ‘Veni Jesu’.

Dhr. Arie van der Harst hield een korte meditatie, en na schriftlezing en samenzang werd een tweede blokje gezongen: ‘Dit is de dag die God ons schenkt’, ‘In de beginne was het Woord’ en ‘Gloria in Excelsis Deo’.Hierna volgde een dankbaar applaus van de bejaarde bewoners, die genoten hadden van de spontane mannenzang. De middag werd afgesloten met gebed door directeur Karel van Bezooijen, waarna gezamenlijk het ‘Ere zij God’ werd gezongen.

Tot besluit van 2010 geven de ,,Urker Zangers” nog een Eindejaarsconcert in theater ‘t Voorhuys te Emmeloord.