Opnieuw te gast in de Stephanuskerk Oldeholtpade.

Medewerking zangdienst Oldeholtpade.
Een dienst van medeleven, ter bemoediging en van hoop.

Op zondagavond 15 november 2009 werkte het mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk, mee aan een ‘Sing-in-dienst’ in de Stephanuskerk van Oldeholtpade. Niet voor het eerst waren wij hier te gast, de oude kerk voelde bij het inzingen dan ook al snel vertrouwd aan. Dit is de gemeente waar onze koorleden Hidde en Menno de Koe lid van zijn. Rienk Bakker was de begeleider bij de vele liederen samenzang en natuurlijk ook bij de liederen van het mannenkoor. We begonnen als koor deze dienst met ‘Onze Vader’ waarna iedereen in deze sfeervolle, oude Hervormde kerk hartelijk welkom geheten door gastvrouw Meintje de Koe. Het koor zong bekende liederen: ‘Heer ik hoor van rijke zegen’, Psalm 116 en in wisselzang met de aanwezigen ‘Vaste rots van mijn behoud’.

Mede door het verzorgde orgelspel van Rienk Bakker zongen de aanwezigen de vele liederen uit volle borst mee. De ,,Urker Zangers” zongen a capella ‘Selig Sind, die Verfolgung leiden’ en met pianobegeleiding ‘I’ll wish I had given Him more’, waarbij het tweede couplet over de ‘welcoming, nail riven hands’ van Jezus toepasselijk aansloot bij de meditatie van ds. Riemersma-Beintema over de uitgestoken hand van Jezus.

De gemeente van Oldeholtpade werd de afgelopen week opgeschrikt door een ernstig verkeersongeluk waarbij een echtpaar uit hun midden om het leven is gekomen. We zongen meelevend met de gemeente en ter bemoediging van de familie het lied ‘O God die vol van Liefde zijt’, een tekst geschreven door ons oud-koorlid Hendrik Kramer, die in 1976 zelf met zijn vrouw bij een verkeersongeluk om het leven kwam. We sloten af met een lied vol van hoop ‘Pilot lan’ de boat’, waarbij de bootreis naar de overkant symboliseert dat er eens na dit leven een vernieuwd leven zal zijn, aan de veilige ‘Overkant’ waar geen pijn en verdriet meer zal zijn.

Ons volgende optreden is in Hoogeveen.