Concert ter bemoediging in Wolvega

Optreden in Sickenga-Oord.
Zingen met en voor de bewoners en verzorgers.

Het Mannenkoor ,,Urker Zangers” heeft dinsdag 20 januari 2009 een concert gegeven in het Protestants Christelijk Verzorgingshuis & Woonzorgcentrum Sickenga-Oord in Wolvega, op uitnodiging van ‘Stichting Vrienden van Sickenga-Oord’. Deze nog jonge stichting, opgericht in 2006, heeft als doelstelling het treffen van sociale en culturele voorzieningen, het ontwikkelen van activiteiten en het verstrekken van middelen ten behoeve van alle cliënten van Sickenga-Oord. Woonzorgcentrum Sickenga-Oord is een multifunctioneel verzorgingshuis, wat wil zeggen dat er door zorg voor wonen, verzorging, verpleging, welzijn, recreatie, voeding en facilitaire dienst zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners tegemoet gekomen wordt. Dit alles gebeurt vanuit een christelijke levensvisie, met respect voor eigen beleving. Sickenga-Oord wil een open gemeenschap zijn, een plaats waar cliënten, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en omwonenden elkaar ontmoeten en helpen.

Ter bemoediging van de bewoners en hun verzorgers kwam mannenkoor ,,Urker Zangers” voor en met hen zingen. Nadat we hartelijk welkom geheten waren begonnen we met ‘Psalm 42’, gevolgd door ‘O God van liefde’ en ‘Werkt want de nacht zal komen’. Na een samenzang volgde ‘Psalm 116’ en ‘Heer ik hoor van rijke zegen’. Na enkele samenzangen, die door dirigent Jacob Schenk op orgel werden begeleid, gevolgd door een gezellige pauze, zong Joost Eijkelenboom de solo bij ‘Vaste rots van mijn behoud’. Verder zongen we deze avond nog ‘I’ll wish I had given Him more’, ‘Vreugd, vrijheid, vree en zegen’, ‘Psalm 75’ en tot slot gooide Frits van der Sloot de touwen nog eens los bij ‘Pilot lan’ de boat’, waarna Joost Eijkelenboom deze avond met ons afsloot, en we tot besluit van deze fijne avond met elkaar nog zongen van de Lichtstad met Paarlen Poorten. 

Lees ook: Stellingwerf.nl

Volgend concert is in Alblasserdam.