Concert ter bemoediging in Wolvega

Optreden in Sickenga-Oord.
Zingen met en voor de bewoners en verzorgers.

Het Mannenkoor ,,Urker Zangers” heeft dinsdag 20 januari 2009 een concert gegeven in het Protestants Christelijk Verzorgingshuis & Woonzorgcentrum Sickenga-Oord in Wolvega, op uitnodiging van ‘Stichting Vrienden van Sickenga-Oord’. Deze nog jonge stichting, opgericht in 2006, heeft als doelstelling het treffen van sociale en culturele voorzieningen, het ontwikkelen van activiteiten en het verstrekken van middelen ten behoeve van alle cliënten van Sickenga-Oord. Woonzorgcentrum Sickenga-Oord is een multifunctioneel verzorgingshuis, wat wil zeggen dat er door zorg voor wonen, verzorging, verpleging, welzijn, recreatie, voeding en facilitaire dienst zoveel mogelijk aan de wensen van de bewoners tegemoet gekomen wordt. Dit alles gebeurt vanuit een christelijke levensvisie, met respect voor eigen beleving. Sickenga-Oord wil een open gemeenschap zijn, een plaats waar cliënten, medewe