Zingend naar de zondag in Staphorst

Zingend naar de zondag in Staphorst.
Medewerking aan zang- en evangelisatieavond

Op zaterdagavond 8 november 2008 waren de ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk te gast bij de zangavond “Zingend naar de Zondag” in kerkgebouw De Bron te Staphorst. Wegens afwezigheid van Rienk Bakker moest dirigent Schenk ook de pianobegeleiding voor zijn rekening nemen. Rienk moest hard  studeren voor zijn eindexamen aan het conservatorium, dinsdag 11 november 2008. Ronald Knol begeleidde de samenzang.

De opkomst was deze avond boven verwachting, tot in de hal van de kerk moesten er stoelen bij gezet worden. Dit geeft aan dat er van ons veel verwacht werd. De avond begon met een aantal liederen samen te zingen, die werden enthousiast begeleid op het orgel door Ronald Knol. De ,,Urker Zangers” begonnen met ‘Psalm 116’, waar alle aanwezigen met het koor meezongen. Na een woord van welkom en gebed was er opnieuw samenzang, waarbij Florian Poepjes soleerde bij het lied ‘De Heilige stad’. Keurig gezongen, het refrein werd door alle aanwezigen uit volle borst meegezongen. Vervolgens was weer de beurt aan de ,,Urker Zangers”, natuurlijk gedirigeerd, maar deze avond dus tevens ook begeleid op de piano door Jacob Schenk. We begonnen met ‘Vaste rots van mijn behoud’ waarbij Florian het tweede couplet solo zong. Vervolgens ‘Psalm 42’ en ‘Heer ik hoor van rijke zegen’. We zagen de mensen genieten en stilletjes meezingen met deze bekende liederen.

Het was de beurt aan Ds. Van Beesten om een korte meditatie te houden, het thema was: ‘eigenlijk zou ik’, een duidelijke boodschap over dat een ieder het grote zendingsgebod van het slot van het Mattheüsevangelie in zijn of haar leven naar voren behoort te brengen. Hierna het tweede blok van ons mannenkoor. Op verzoek van de organisatie bestond ons repertoire deze avond uit Nederlandstalige nummers. Aan dat verzoek hebben we graag voldaan, al was het maar om dat we vele prachtige Nederlandstalige muziek in onze map hebben. Reeds vanaf de oprichtingsperiode in 1968 beschikken we over het lied ‘Mijn Jezus komt’, waarbij Pieter Ras de huidige solist is. Vervolgens twee recentere bewerkingen van Jacob Schenk; ‘Voor alle Heiligen’ en ‘Werkt want de nacht zal komen’. Tot slot de bekende bewerking van de pas overleden Klaas Jan Mulder; ‘Neem mijn leven laat het Heer’, waarbij Ronald Knol spontaan met ons mee begon te spelen op het orgel. Nummers die goed in het gehoor liggen en die met overtuiging gezongen werden. Het plubliek heeft er zichtbaar van genoten.

Wij mochten deze avond afsluiten met een tweetal toegiften; de negrospiritual ‘The Gospeltrain’ met machinist Jacob Schenk, en ‘I’ll wish I had given Him more’. Fijn om ook deze Engelstalige nummers te mogen zingen, en ook deze muziek werd merkbaar door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Bij de verkooptafel van onze cd’s werd om deze laatste twee nummers veel gevraagd. We mogen terug zien op een mooie zaterdagavond waarop we met velen zingend naar de zondag gingen.

Met vriendelijke groeten,
Hessel van Urk, voorzitter.

Volgend optreden van de ,,Urker Zangers” is een Kerstconcert in Barneveld.