Zang op Hemelvaart te Urk

Zang op Hemelvaart in de Urker Visafslag. 

Record aantal bezoekers.

Urk, 17 mei 2007. De ,,Urker Zangers” verleenden hun medewerking aan de 38ste editie van Zang op Hemelvaart, in samenwerking met andere Urker koren. Nog nooit waren er zoveel bezoekers (circa 4.000) en nog nooit was het publiek zo ‘niet-Urkers’. Koorliefhebbers uit het hele land hebben ontdekt dat de Urker Visafslag op Hemelvaartsdag dé plek voor koormuziek is. De organisatie had ieder koor 4 nummers op het programma toegedicht, de ,,Urker Zangers” kregen echter ruimte voor 3 nummers toegedicht. Maar ook in slechts 3 nummers is het mogelijk om de kwaliteiten en de sound van ons koor en de diversiteit van ons repertoire tot uitdrukking te brengen. 

We werden deze avond op piano begeleid door Jaap Kramer. We begonnen ons optreden met een nieuw lied op ons repertoire‘t Zij vreugde mijn deel is, de Nederlandse versie van het “It is well with my soul”. Dirigent Jacob Schenk heeft dit lied bewerkt ter nagedachtenis aan ons koorlid en vissorteerder in de plaatselijke Visafslag, Klaas de Boer, die vorig jaar geheel onverwacht, en naar de mens gesproken veel te vroeg, is overleden. Hierdoor krijgt de tekst op deze prachtige melodie een extra indringende beleving, welke het koor uiteindelijk krachtig en overtuigend neerzette in het laatste couplet:

Heer laat in mijn sterven uw troost mij nabij,
Dat mij dan Uw liefde verkwikk’,
Dan dank ik, hoe bang mij de doodstrijd ook zij:
’t is mij goed wat mijn God mij beschikk’

Zelfs in de beperkte akoestiek van de hal van de visafslag, waar Klaas zoveel uren heeft doorgebracht, klonk het lied uiteindelijk als een klok, zo bleek ook uit de spontane reactie van het publiek. Door de opbouw in dit lied, waren we tot in de puntjes geconcentreerd voor het uitvoeren van de bewerking van Charles Gounod van Psalm 137 “Près du fleuve étranger”. Het imposante muziekstuk is een lied van het verslagen en vermoeide volk Israël, dat met tranen in hun ogen hun moeilijke en zorgelijke situatie bezingt. Het sombere perspectief van de Israëlieten, is door Gounod in prachtige en krachtige harmonisaties vertolkt, met een uiteindelijke heftige finale waar het klinkt: “Malheur! Malheur, Malheur!” Het stuk vergt het uiterste van dirigent, koor en begeleider, maar het daverende applaus gaf aan dat het publiek het zeer waardeerde. Na al deze spanning en inspanning voor koor en publiek, sloten we onze bijdrage aan de avond af met, natuurlijk, een negrospiritual, dit maal “Soon and very soon”. Dit nummer wordt vertolkt in een aanstekelijk ritme, deze avond extra geaccentueerd door de slagwerker van brassband Valerius, en krijgt extra glans door de vrolijke melodietjes in de eerste tenorpartij. 

Mochten we nog bedroefd zijn om het heengaan van Klaas de Boer, maar recent ook door het overlijden van onze koorleden Joh. Gerssen en Albert Brouwer, en was het volk Israël nog in tranen bij Psalm 137, nu mochten we op de Hemelvaartsdag van onze machtige Koning Jezus, uiteindelijk opgewekt zingen:
 “no more crying there, no more dying there, we are going to see The King, Halleluja!”

Het publiek genoot zichtbaar en reageerde enthousiast. We kunnen dan ook terugzien op een prima en geslaagde bijdrage aan deze editie van Zang op Hemelvaart in de Urker Visafslag. Traditioneel wordt de Zang op Hemelvaart besloten met twee, door de gezamenlijke koren gezongen, liederen. Ditmaal was onze dirigent Jacob Schenk aan de beurt om de directie hiervoor op zich te nemen. Met begeleiding van orgel en de brassband Valerius zongen het grote koor op grootse wijze “O eeuwge vader sterk in macht” en “Voor alle heil’gen”.

Ons volgende optreden staat gepland voor 15 september te Sprang-Capelle. Inmiddels is het koor druk aan het nadenken over de invulling van ons 40 jarig jubileum in 2008. We houden u op de hoogte.