Concert te Emmeloord

Concert te Emmeloord.
Jacob Schenk dirigeert ,,Urker Zangers” en Deum Fidentes.

Op 24 mei 2006 zongen de ,,Urker Zangers” in het naburige Emmeloord, op uitnodiging van Jongerenkoor Deum Fidentes, in de Pro Rege kerk. Het jongerenkoor staat ook onder leiding van dirigent Jacob Schenk en wordt al jaren begeleid op het orgel door ons koorlid John Mol. Natuurlijk mocht ‘onze eigen’ Emmeloordse begeleider Hannes Minnaar ook op deze avond niet ontbreken. Het was niet de eerste keer dat wij in Pro Rege zongen. Dit komt mede door het feit dat ons koor enkele enthousiaste Emmeloorders in de gelederen heeft. Koorlid Bram Otten moet, vanwege zijn kwakkelende gezondheid, de laatste maanden bij onze repetities en optredens verstek laten gaan, maar we waren erg verheugd dat hij nu wel in de gelegenheid was deze avond als bezoeker met ons mee te maken.

Deum Fidentes mocht het spits afbijten en deed dit op overtuigende wijze. Met een mooie frisse klankkleur opende het koor met het koraal ‘Herr bleibe bei Uns’ en eindigde hun eerste optreden van deze avond met het ‘Gloria’ van Vivaldi. Dit werd op zeer accurate wijze uitgevoerd en het publiek genoot zichtbaar met volle teugen van deze prachtige muziek. De ,,Urker Zangers” openden met het a capella gezongen ‘O bone Jesu’, waarna de première volgde van de bewerking van Psalm 108 geschreven door Jacob Schenk. Een boeiend wisselspel tussen orgel en koor, met een enigszins spannende en gedurfde harmonisatie. Het geheel klonk als een klok, en Hannes Minnaar, pianist van origine, liet hier maar weer eens blijken dat ook de orgelklavieren bij hem in vertrouwde handen liggen. Samen met Jacob Schenk verzorgde hij nog een ‘quatre mains’ intermezzo op de piano. 

Deum Fidentes liet vervolgens mooie muziek horen met o.a. ‘Romans Doxology’ en ‘A Claire Benediction’. Dat de ,,Urker Zangers” niet alleen voor de naburige gezelligheid naar Emmeloord waren gekomen, mocht blijken uit de keuze om het ‘Pres de fleuve etranger’ van Gounod uit te voeren. Alweer een première van een recent ingestudeerd muziekstuk onder leiding van Jacob Schenk. Natuurlijk zongen wij het destijds al onder leiding van Frits Bode, maar het bleef jaren lang onaangeraakt in de muziekmap zitten. Schenk ging er weer mee aan het werk, tot enthousiasme bij de koorleden. Het publiek ging er eens goed voor zitten, en aan de instemde knikjes van Bram Otten mocht worden opgemaakt dat het goed was uitgevoerd. “Natuurlijk” deed ‘The Gospeltrain’ station Pro Rege ook aan. Het is iedere keer weer hartveroverend om te zien hoe het publiek bij deze uitvoering niet stil kan blijven zitten en bij ieder refrein van ‘Get on board’, steeds meer in beweging komt om op deze uitnodiging in te gaan. Deze avond werd met een gezamenlijk optreden van beide koren besloten met het ‘Sanctus’ van Gounod. Dit grootse muziekstuk met de veelkleurige akkoorden, leent zich uitermate voor een gezamenlijk optreden, met John op het orgel en Hannes op de piano. Een passend slotakkoord van deze muzikale avond.

Volgend concert is in Wolvega.