Kerstnacht 2005

Jacob Schenk dirigeert de ,,Urker Zangers” en Gem. Chr. Ger. Kerkkoor ‘Cantate Deo’.

Op kerstavond 2005 verleenden de ,,Urker Zangers” medewerking aan een kerstzangavond op eigen bodem, georganiseerd door het Gemengd Christelijk Gereformeerd Kerkkoor ‘Cantate Deo’ in de Schuilplaats te Urk. Dit gemengde koor staat ook onder leiding van onze eigen dirigent Jacob Schenk. De mannen van de ,,Urker Zangers” hadden er extra veel zin om te gaan zingen, want veel leden hadden de net vers uitgekomen (23-12) nieuwe cd “Stort uw zegen over ons” zojuist beluisterd en waren daar erg content mee. 

Na de samenzang ‘Komt allen tezamen’ mochten wij het spits afbijten met de onverslijtbare en prachtige bewerkingen van Jef Penders van ‘Eeuwen geleden’ en ‘Gloria in Excelsis Deo’. Daarna zongen we een nieuw nummer in ons kerstrepertoire ‘In de nacht gekomen’, een bewerking van Hannes Minnaar, onze vaste begeleider die natuurlijk ook deze avond weer van de partij was. Hij begeleidde de koren op de piano en de samenzang op het orgel. ‘Cantate Deo’ opende met ‘Een roze fris onloken’. Het bekende ‘Stille Nacht’ van de hand van J. Nauta bevat boeiende partijlijnen, en met name de tenoren liet zich hier van hun beste kant horen. De ,,Urker Zangers” zongen in hun tweede optreden 2 bewerkingen van de hand van Jacob Schenk. Het ‘Quem Pastores Laudavere’ wordt met name gekleurd door de 1ste tenoren, de partij waar de ,,Urker Zangers” zoveel klasse te bieden hebben. Daarna klonken de mooie harmonisaties in ‘Once in Royal Davids City’ om daarna af te sluiten met het majestueuze ‘Halleluja chorus’ van G.F. Händel. Net zoals op de nieuwe cd, klonk dit nummer als een klok.

Bij het tweede optreden van ‘Cantate Deo’ zong het gemengde koor vervolgens een lied uit de kerstsuite van Johan Bredewout, ‘Kind van toen’ en o.a het bekende ‘Cantique de Noël’ van Adolphe Adam. Gezamenlijk met de ,,Urker Zangers” werd ‘Son of Mary’ van Peterson gezongen, waar bij onze Hendrik Nentjes samen met Mariëlle de Boer van ‘Cantate Deo’ op prachtige wijze soleerden. De geslaagde zangavond werd natuurlijk afgesloten met ‘Ere zij God’ waarbij de ,,Urker Zangers” de bekende wisselzang met de aanwezigen zong naar de zetting van J. van de Waard. Een mooie afsluiting van 2005.

Het eerste optreden in 2006 bestaat uit 2 optredens in 1 weekend.