Oranjeconcert te Zwartsluis

Zaterdag 29 2005 januari j.l. hebben we met de ,,Urker Zangers” een oranjeconcert mogen verzorgen in de prachtige Gereformeerde kerk te Zwartsluis. Aangezien de reis naar Zwartsluis niet al te ver is, is de afspraak gemaakt met eigen vervoer naar Zwartsluis te gaan. Onze oud voorzitter Jaap Koffeman vierde die dag zijn 65ste verjaardag, maar hij was gelukkig toch op het concert aanwezig.

Omdat onze dirigent Jacob Schenk wegens verplichtingen elders deze avond verhinderd was, en we na het vertrek van ons koorlid en tevens 2de dirigent Jan Bode momenteel even niet over plaatsvervangende dirigent beschikten, moesten de ,,Urker Zangers” voor dit optreden een andere dirigent zien te vinden. Maar die werd gevonden. Het werd de jonge Rienk Bakker, vriend van Jacob Schenk, student aan het Conservatorium te Zwolle, die ons af en toe reeds begeleidde op orgel en piano. Daarmee geen onbekende voor het koor, en hij is erin geslaagd met ons koor een heel goed concert te verzorgen. Even inzingen in de kerk voor het concert was daarom wel nodig, maar gezien het slechte weer, waardoor het wachtende publiek buiten in de regen stond te wachten, werd snel besloten de kerkdeuren maar vast te openen zodat de bezoekers konden binnenkomen. Om half acht werd het concert geopend door de voorzitter van de Oranjevereniging en na de samenzang zijn door ons koor een aantal bekende koralen ten gehore gebracht. Het optreden van ,,Urker Zangers” bestond uit 3 blokken van 4 liederen en tot slot is het ‘Halleluja Chorus’ van Händel als toegift gezongen.

Het muzikale intermezzo van de twee jonge musici, Rienk Bakker en begeleider Hannes Minnaar, een quatre mains uitvoering van de ‘Military March’ werd voortreffelijk gespeeld en oogstte een daverend applaus. De avond werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van de twee bekende coupletten van ons volkslied ‘Wilhelmus van Nassouwe’ We kunnen zeker weer terugzien op een mooi concert. Rienk bedankt!
(Inmiddels is Rienk onze vaste 2de dirigent, en tevens ook onze begeleider.)