‘Wanneer het duister daalt’

Verzamel-cd ,,Urker Zangers” 1991 – 2000

Mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Roelof Elsinga.
M.m.v.: Chr. Harmonie Enschede o.l.v. Willem Loff, Meindert de Jong – orgel,

Miranda Loff – fluit, Johan Bredewout – piano

Opname: 2000

Uitgegeven bij: Magnifique Label.

Deze cd biedt een overzicht van de periode dat het mannenkoor ,,Urker Zangers” onder leiding stond van dirigent Roelof Elsinga.

O eeuwge Vader / Heilig, heilig, heilig / Bede / Wie maar de goede God laat zorgen / O Heer die onze Vader zijt / Vader vol van vrees en schaamte / De grote witte schaar / Looft overal, looft al wat adem heeft / Neem mijn leven laat het Heer / Grote God wij loven U / Zing van Zijn Trouw / Laat ons de Heer lofzingen / Alles wat adem heeft / Blijf mij nabij / God is tegenwoordig / De dag door Uwe gunst ontvangen