Blijde Klanken

Categorie:

Verzamel CD ,,Urker Zangers” 1968 – 1990

Mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Frits Bode (1926 – 1990)
M.m.v.: Klaas Jan Mulder, Henk van Putten, Nederlands Radio Orkest, e.a.
Uitgegeven door: Te Deum – Dureco (1153652)

Uitgave: ?

Samenstelling: Jan Q. Zwart

Psalm 150 / Psalm 75 / Gouden harpen ruisen / Vreugde, vreugde, louter vreugde / Luister naar die blijde klanken / Eén weet alles van ons leven / Psalm 43 / Grote God wij loven U / Welk een vriend is onze Jezus / Psalm 134 / Op U mijn Heiland blijf ik hopen / O dag van rust en blijdschap / Psalm 54 / Rijst op, rijst op voor Jezus / Vreugd, vrijheid, vree en zegen / Psalm 1 / Psalm 116 / Straf mij in Uw gramschap niet