‘Les Martyrs’ (Scène Chorale)

Nr. 103 in de muziekmap van mannenkoor ,,Urker Zangers”.

Vertaling van ‘Les Martyrs’ van Charles Gounod.
‘De Martelaren’ is een religieus lied waarin martelaren, die binnenkort gaan sterven, God aanroepen om vergiffenis te vragen voor de zonden van hun beulen. Het gaat bijvoorbeeld om de situatie van de martelaren in de eerste eeuwen van het christendom. Het sterven van de marteldood werd gezien als een uitverkiezing, een ‘vrijgeleide’ naar het paradijs.

Het lied bestaat eigenlijk uit 3 gedeelten, vrij vertaald uit 3 coupletten.:

1. Introductie.
Christenen! Laten wij in dit sombere verblijf onze laatste dag vieren met een vriendenmaal. Morgen zullen wij het eeuwige leven binnengaan. Mogen onze harten nog eenmaal doordrongen worden van de heilige mysteriën en mogen deze eenzame gewelven weerklinken van onze stemmen. Door haat gedreven handen hebben onze ketenen al gereed gemaakt.
Maar voordat wij van elkaar gescheiden worden in de kwellingen van het martelaarschap bidden wij tot God om zijn zegen voor onze verdwaalde broeders.

2. Gebed.
Bidden wij tot God: Heer, van bovenop de Calvarieberg hebt U vergeving geschonken voor een afschuwelijke misdaad. Zou U nu van boven in de hemel strenger zijn? Ach! Vergeef deze ongelukkigen! Heer, Heer, matig uw toorn, smeken wij U voor hen, smeken wij U voor hen, o Heer.

3. Slotlied.
En nu Uw heilige wil, Heer, zich voltrekt, zijn wij gereed voor de pijniging en vol vertrouwen in uw goedheid. Jullie, nieuwe christenen, die het lijden vrezen, sta op! Zing, zing met ons mee ons lied van hoop en kom, sterf samen met ons. God geeft zijn hemel vol van geluk aan hen die overwinnen. Kom en verwerf de kroon van glorie en onsterfelijkheid. Kom en verwerf de kroon van glorie en onsterfelijkheid. Kom en verwerf de kroon van glorie en onsterfelijkheid.

Tekst: A. Quételart
Componist: Charles Gounod
Gezongen door: Mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk.

U kunt deze prachtige en indrukwekkende muziek beluisteren op de cd ‘Voorwaarts . . .’