JUBILEUMJAAR 1968 – 2008

Van “MANNENKOOR URK” tot ,,URKER ZANGERS”
Voorwoord.
Wat is geschiedenis? : Volgens mij alles wat is geschiedt. Als je het zo bekijkt dan is alles wat geweest is geschiedenis en heeft onze vereniging al een geweldige toekomst achter zich. Alles wat voor ons ligt is toekomst en moet nog worden ingevuld. 2008: Veertig jaren geschiedenis en één jaar jubileum. Mag deze kleine publicatie een gids zijn door het jubileumjaar heen en ook een terugblik op wat is geweest. Voor deze terugblik kan de schrijver dezes alleen uit zijn geheugen putten in de tijd dat een lidmaatschap ons verbond. Dat zijn de periodes september 1968 tot medio 1983, en van 1998 tot heden. 

Namens uw bestuur;
Tiemen Weerstand.
Creil, oktober 2007.

Geschiedenis.

1967 was een roerig jaar voor het Urker mannenkoor Hallelujah. In dat jaar nam Frits Bode ontslag. Er was onenigheid in de vereniging en een dertigtal leden bedankten. Deze – kwamen op 10 februari 1968 bij elkaar en hebben het “Mannenkoor Urk” opgericht. Frits Bode werd dirigent en een bestuur onder leiding van Lub v.d. Berg trad aan. Na een repetitie periode van enkele maanden kon worden begonnen met optreden. Het eerste concert werd verzorgd in theater De Tamboer in Hoogeveen. Het ledental was inmiddels ca. 70 . Op zondagmiddag werd er gerepeteerd in het Hervormd Centrum bovenaan de Slikoogte. Rust kreeg de jonge vereniging niet. We werden voor de rechtbank gedaagd omdat Hallelujah problemen had met onze naam. De rechter stelde hen in het gelijk. Wij moesten een nieuwe naam kiezen. Er werd gekozen voor een geheel afwijkende naam, ,,Urker Zangers”, en werd als uniforme kleding gekozen voor het smoking. In 1990 overleed Frits Bode plotseling. De periode onder hem is enorm succesvol verlopen. Begonnen met het opnemen van geluidsdragers, diverse televisie optredens, grote en kleine concertreizen en vele concerten. Hieronder enkele van de vele “wapenfeiten”:

Geluidsdragers & Langspeelplaten:
‘Blijf bij mij Heer’ – Martinikerk Bolsward
‘Luister naar de blijde klanken’ – Grote kerk Hasselt
‘Try a little love’ met Oscar Harris and the Twinkle Stars en ,,Urker Zangers” – Studio Nederhorst den Berg
‘Zeemansliedjes’ – Hoeksteen Emmeloord
‘Straf mij in Uw gramschap niet’ – Joriskerk Amersfoort
‘Van U wil ik zingen’ – Grote kerk Hasselt
‘Psalmenplaat’ – Grote kerk Hasselt
‘Komt allen tesamen’  -Grote kerk Hasselt
‘Zeemansliedjes’ – Irene Urk
‘Neem mijn leven laat het Heer’ – Grote kerk Hasselt

Televisie optredens:
Mountiesshow – AVRO
Eddy ready go – NCRV
Hemelvaartsdag concert – EO
Zeemansliedjesfilm – NCRV
Met liedjes het land in – NCRV
Muzikale Hartewensen – AVRO
Concert t.b.v. stichting Afasie – EO
Film concertreis VS – EO

Concertreizen:
Naar Fromlett koren Stuttgart en twee maal naar de VS. Gewerkt werd met artiesten en gezelschappen van grote naam en faam zoals: Klaas Jan Mulder, Henk van Putten, Pierre Biersma, Radio Filharmonisch orkest, Rob van Dijk en Combo, Riek van der Haar, Jef Penders , Henry Blackmon, etc.

Na een korte periode o.l.v. Freddy Veldkamp werd als definitieve opvolger gekozen voor Roelof Elsinga uit Ommen. Hij vernieuwde het repertoire en maakte zelf vele bewerkingen van het geestelijke lied. Er werden in deze periode 3 compact disks gemaakt en tweemaal een concertreis georganiseerd naar het buitenland te weten: Denemarken en Duitsland. In 2000 gaf Roelof Elsinga te kennen dat hij wilde stoppen en moesten wij op zoek naar een nieuwe dirigent na enkele proefdirecties werd gekozen voor de jonge Urker musicus Jacob Schenk Hij bleek een multitalent. Behalve dirigent is hij een bekwame organist/pianist, kan fluiten op alles waar maar geluid uit komt en is ook een uitstekende tenor. Voor onze vereniging voorwaar een goede keuze. Tot nu toe hebben wij onder zijn leiding ook een drietal compact disks gemaakt:

‘Als ik Hem maar kenne’- Grote kerk Harlingen
‘Zingt des Konings lof’- Grote kerk Hasselt
‘Stort Uw zegen over ons’ – Prot. Kerk Tollebeek & Martinikerk Bolsward

2008.
En dan is alles wat geschiedenis is 40 jaar verder. Vele hoogtepunten zij geweest en ook zijn vele vrienden ons in die tijd ontvallen. Toch bestaat en bloeit onze vereniging nog steeds. Het door u aangesteld bestuur heeft zich beraden over de invulling van het jubileumjaar en het volgende zal, met uw hulp worden uitgevoerd:

CD opname in de kerk te Elburg.
Omdat een jubileum CD toch een bijzondere moet zijn hebben wij besloten te zoeken naar bijzondere medewerkenden. De CD zal worden opgenomen door Interclassic music en medewerking zal worden verleend door: Jan Vayne – vleugel, Peter Wildeman – orgel en het Nationaal Symfonisch Kamerorkest. De arrangementen voor de begeleiding zullen worden geschreven door onze dirigent. Opgenomen worden de volgende muziekstukken en daaruit zal een keuze gemaakt worden voor de cd:
‘De nieuwe dag’ en als bonustrack ‘Nella fantasia’, ‘Psalm 42’, ‘Psalm 75’, ‘Hoe zacht zien wij de vromen’, ‘Mijn Jezus komt’, ‘Voor alle heil’gen’, ‘ ’t Zij vreugde mijn deel’& ‘It is well with my soul’, ‘Van U wil ik zingen’, ‘Rots waarop wij bouwen’, ‘Here Jezus om Uw woord’, ‘Luister naar die blijde klanken’, ‘Vreugd’ vrijheid vree’ en zegen’, ‘Landerkennung’, ‘Pres du fleuve etranger’, ‘And the glory of the Lord’, ‘Morte Christe’, ‘Pilot lan’ the boat’, ‘March on’, ‘Soon and very soon’, ‘Happy jubilee’.

DVD.
Ook zal een DVD worden bijgevoegd met daarop indien beschikbaar oude opnamen van ons koor en verdere diverse wetenswaardigheden. Deze zal worden vervaardigd door Roelof Weerstand Producties BV in overleg met Jelle Hakvoort. Dan moet de cd natuurlijk, zoals dat heet, in de markt worden gezet. Daarover is lang gesproken, en besloten is twee presentatieconcerten zelf te organiseren waaraan alle medewerkers die aan de cd hebben meegewerkt ook actief zullen zijn, Deze concerten zullen plaatsvinden in Alblasserdam en Bolsward. Verder is in de jubileumcommissie gesproken over een verdere activiteit. Besloten is een uitwisselingsconcert te organiseren op Urk en in Katwijk samen met het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate. Het idee is om aan de reis naar Katwijk een gezellige dag te koppelen voor leden en aanhang. Deze concerten zullen plaatsvinden op 29 maart 2008 in Katwijk en op 15 september 2008 op Urk. Zie deagenda.

Dit alles heeft ook flinke financiële consequenties en het past uw bestuur om daar ook openheid in te geven. Het opnemen van de cd gaat in totaal ca. € 14.000,00 kosten. Om deze uitgave mogelijk te maken hebben wij besloten 1.000 cd’s af te nemen. Dit zal niet ten laste gaan van ons exploitatieoverzicht over 2008 maar wij zullen deze post als voorraad opnemen op de balans. Wanneer er verkopen zijn wordt de kostprijs afgeboekt op de voorraad en de eventuele winst opgenomen in het exploitatieoverzicht zodat een en ander politiek gesproken budgettair neutraal kan verlopen. U zult begrijpen dat wij totdat de cd’s verkocht zijn wij het kapitaal wel ter beschikking stellen dit zal worden gereserveerd op het eerstvolgende financieel overzicht.

Anders is het met de kosten voor de beide presentatieconcerten. De kosten daarvoor zijn geraamd op circa  18.000 euro. Omdat deze kosten voor een groot deel zullen moeten worden gedekt door de verkoop van plaatsbewijzen en dat is toch voor een deel een onzekere factor. Wij hebben een sponsorcommissie ingesteld die op pad gaat om een en ander van de kosten onder te brengen bij externe sponsors. Ook InterClassic Music wil participeren in het risico dat wordt gelopen. De entree prijs voor beide concerten is vastgesteld op € 13.50 en in beide kerken zijn ca. 600 zitplaatsen beschikbaar. Wij zullen natuurlijk trachten een zo hoog mogelijke verkoop te realiseren. Het is ongetwijfeld risicovol wat wordt ondernomen maar uw bestuur heeft het vertrouwen dat het alles is te overzien.

Concertoverzicht jubileumjaar 2008:

 

16 februari:
29 maart:
12 april: 
17 mei: 
31 mei: 
14 juni: 
13 september:
18 oktober:
Cd opname – Elburg
Uitwisselingsconcert – Katwijk 
Concert met Jongerenkoor – Tholen
Presentatieconcert – Alblassserdam
Presentatieconcert – Bolsward
Zomerconcert – Kampen
Uitwisselingsconcert – Urk 
Concert met kinderkoor – Kapelle

Zoals u ziet staat er heel wat op het programma. Wij rekenen op uw onvoorwaardelijke medewerking om een en ander in goede banen te leiden. Moge God onze Vader ons in alles wat wij ondernemen kracht van boven geven en wij Hem daarom bidden. 

Tiemen Weerstand.