Zangvriend Klaas van der Sloot met emeritaat

Op zondagmorgen 01 oktober 2023 mochten we als Urker Zangers medewerking verlenen aan de afscheidsdienst van ds. Klaas van der Sloot in de Kruiskerk te Nijkerk.
Vanaf 1988 tot 2023 mocht onze zangvriend Klaas van der Sloot achtereenvolgens in de plaatsen Oosternijkerk, Diever, Voorthuizen en Nijkerk het evangelie verkondigen. Van Oosternijkerk in het Friese noorden tot Nijkerk op de Veluwe aan toe, mannenkoor Urker Zangers was letterlijk steevast van de partij! Na 35 jaar in het ambt te hebben gestaan is Klaas op 01 oktober 2023 met emeritaat gegaan.
Het werd een muzikale dienst waarin ook een ensemble van het Streekmannenkoor Noord-West Veluwe onder leiding van Martin Mans medewerking
verleende.

Een mooi verslag van deze fijne dienst is te vinden op de website van “De Veense Courant