Hemelvaartsdag 2016

Op 5 mei 2016 mochten de Urker Zangers weer aantreden tijdens het jaarlijkse Zang op Hemelvaart. Dit jaar alweer voor de derde keer in een bomvolle sporthal de Vlechttuinen. Om half 10 mochten wij het slotakkoord verzorgen van deze avond. Tijdens het binnenlopen van de zaal werd al duidelijk dat dit een heet kwartiertje zou worden. De atmosfeer in de sporthal was enigszins benauwend te noemen. Toch weerhield dit de Urker Zangers er niet van om alles te geven wat ze in zich hadden. Het begon met een mooie psalm, psalm 119 vers 3 en 86, ” Och schonkt gij mij de hulp van Uwen Geest”, een toepasselijk gebed op deze hemelvaartsdag. Het 86e vers werd uiteraard uit volle borst gezongen: “Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer!”. Wie kan dan nog zwijgen?

We mochten ons omringd weten door engelen tijdens het zingen van de negro-spiritual “All day, all night, angels watching over me, oh Lord”, waarna we weer uitmonden in een uitbundige lofzang: “I will praise Him!”. Het laatste lied van deze bijzondere avond was het toepasselijke “Dank sei dir, Herr”, Hem komt toe alle lof, dank en eer. De solopartij werd op een fraaie manier ingevuld door Jonathan Mars. Een prachtige afsluiter van deze 47e editie van Zang op Hemelvaart. Tot volgend jaar maar weer!

Gertjan Ekkelenkamp