Mooie opbrengst benefietconcert Alblasserdam.

Benefietconcert in de Grote Hervormde Kerk Alblasserdam.
Opbrengst ruim € 2000 voor het werk van George Khalil in Nazareth.

Zaterdag 14 februari 2009 zong mannenkoor ,,Urker Zangers” o.l.v. Jacob Schenk in de Grote Hervormde Kerk te Alblasserdam, een voor het mannenkoor bekend, en daardoor vertrouwd concertpodium. Deze avond werd (mede)georganiseerd door de ons inmiddels goed bekende koster van de kerk, dhr. Nico de Heus, ter ondersteuning van de ‘Stichting Steun werk George Khalil-Emmaus’. George Khalil is werkzaam in een kleine (Arabische) Christengemeente in Nazareth. Zijn wens is om de kinderbijbel van Van Dam in het Arabisch uit te geven, omdat hij gelooft dat je bij de kleine kinderen moet beginnen om het evangelie uit te zaaien. Door de kinderen kunnen ook ouders en ouderen in contact met het evangelie komen. Door de terugtrekking van een sponsor is er helaas nog maar een kleine oplage uitgegeven. Nico de Heus had daarom het plan opgevat om de ,,Urker Zangers” uit te nodigen voor een benefietconcert, een uitnodiging waar het mannenkoor graag gehoor aan heeft gegeven. Bijzonder was het om te weten dat George Khalil deze avond in Nazareth middels een internetverbinding rechtstreeks met de goed gevulde kerk te Alblasserdam verbonden was. 

Primeur van het ‘Credo’ van Gounod, en een mooie opbrengst.
Met orgelbegeleiding van Peter Wildeman openden de ,,Urker Zangers” deze avond met ‘Veni Jesu’ van Cherubinni. Na de formele opening door ds. De Jager, gevolgd door samenzang, zong het mannenkoor eerst een Nederlandstalig blok liederen: ‘O God die vol van Liefde zijt’, ‘Psalm 42’, ‘Vreugd, Vrijheid Vree en Zegen’ en ‘Werkt want de nacht zal komen’. Jacob Schenk en Peter Wildeman speelden vierhandig op de piano ‘Stars and Stripes’. De ,,Urker Zangers” zongen daarna 3 koorwerken van Charles Gounod. Eerst het alom bekende ‘Benedictus’, met in het begin het kwartet Tonny Ruiten, Pieter Ras, Pieter Dekker en Andries de Vries, later aangevuld met het voltallig koor. Deze avond was voor ons de primeur van het ‘Credo’, een mannenkoorzetting van Alwyn Humpreys, de befaamde oud ‘Musical Director of the Morriston Orpheus Choir’, die wij (met dank aan koorlid Ide de Vries) met zijn speciale toestemming aan ons repertoire hebben mogen toevoegen. Hierna het altijd indrukwekkende ‘Les Martyrs’ (De Martelaren), waarna we aansluitend mochten zingen dat het immers de martelaren betreft: ‘Selig sind die Verfolgung Leiden’ van W. Kienzl. Nadien volgde samenzang van ‘Psalm 89’. Tijdens de samenzang werd de collecte gehouden voor het werk van George Khalil. De collecte bracht € 2050 op, wat circa 350 vertaalde kinderbijbels van Van Dam voor de stichting betekent. 

Twee negrospirituals met dank aan “The Deep River Quartet”.
Vader Jacob Schenk begeleidde op de piano zijn zoon Gerben op zijn mondharmonica. Eerst speelden zij een bekend thema van Gerbens grote voorbeeld Toots Thielemans, daarna ‘Hij kent jouw naam’ en de vrolijke klanken van ‘Tiritomba’. De ,,Urker Zangers” brachten natuurlijk ook deze avond enkele negrospirituals, te beginnen met ‘Angel Band’ waarin Pieter Ras de hoopvolle solo vertolkte, gevolgd door ‘I’ll reap my Harvest in Heaven’, ‘Down by the Riverside’ in de zetting van “The Deep River Quartet”, een cadeautje van het Quartet dat we te danken hebben aan ons gezamenlijke, succesvolle eindejaarsconcert 2008, om af te sluiten met ‘Pilot lan’ de Boat’, waarin Frits van der Sloot de stralende en verwachtingsvolle toekomst mocht voorzingen. Als toegift brachten we ‘Dry Bones’, alweer een cadeau van het “Deep River Quartet”, wat op swingende en chromatische opbouwende en dan weer afbouwende wijze, de beenderen in het lichaam bezingt, naar het bijzondere visioen en de hoopvolle profetitie beschreven in Ezechiël 37,  over een dal vol dorre beenderen. Na de sluiting van het concert zongen we met allen samen de eerste 3 coupletten van ‘Psalm 116’ waarna de ,,Urker Zangers” met het 10de vers in koorzetting de avond besloten. 

Voor informatie:
‘Stichting Steun werk George Khalil-Emmaus’
Secretaris Nico de Heus
Raadhuisplein 65
2951 GS Alblasserdam
KvK 24387477 te Rotterdam.
E-mail: heus0332@planet.nl
Voor giften: Postbank 1329019  

Wij gaan ons nu voorbereiden op een uniek samenwerkingsproject.