Oosternijkerk - ds. van der Sloot 30 jr. predikant

Datum:
Plaats:
Locatie:
Entree: 

28-04-2019
Oosternijkerk (boven Dokkum in Friesland!)
De Bining - Langgrousterwei 7
Vrij, dus voel je welkom!!
Ons medelid Klaas van der Sloot is 30 jaar predikant, en gaat dit vieren in zijn eerste gemeente, geheel volgens de traditie: met de Urker Zangers!

Aanvang: 19.00

De volgende nummers brengen de Urker Zangers d.v. voor u ten gehore:

March on
Bede
Straf mij in uw gramschap niet
U alleen U loven wij - Psalm 75
Zing van zijn trouw
Alle roem is uitgesloten
Ruwe stormen mogen woeden
Vaste rots van mijn behoud
Adoramus te Christe
Mansions of the Lord
Stand still Jordan
Angel band
Cryin’ in the chapel
In the sweet by and by
The King and I