Kampen - Kerk in actie

Datum:
Plaats:
Locatie:
Entree: 

16-03-2019
Kampen
Westerkerk
Zingen naar de Zondag ism Kerk in Actie. Aanvang 19 uur.